Onder voorwaarden verleent het college van B&W van Gemert-Bakel medewerking aan het verzoek voor wijziging van het bestemmingsplan aan het Ravensgat 4 in Bakel, waarbij de bestemming ‘bedrijf’ wordt omgezet naar ‘wonen’. Het metaalbewerkingsbedrijf wordt beëindigd en de bedrijfsmatige opstallen worden gesloopt, m.u.v. de boerderij waar de bestaande bedrijfswoning toe hoort. Ook wordt een afwijkingsbevoegdheid op grond van het ‘bestemmingsplan Buitengebied’ toegepast zodat een grotere wooninhoud dan 750 m³ kan worden toegestaan en de bestaande boerderij als geheel als woning kan worden behouden.