Al enige tijd zijn er bij omwonenden en bij de gemeente Laarbeek zorgen en vragen over de gezondheid en veiligheid in de omgeving rondom Artex in Aarle-Rixtel. Er is een klankbordgroep opgezet (vertegenwoordigers vanuit de buurt, gemeente en Artex) die de eerste keer bij elkaar kwam. Daarbij zijn afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden en de inrichting van het proces. Om het proces goed te laten verlopen gaan de partijen op zoek naar een (onafhankelijke) procesbegeleider, Daarna wordt het proces vervolgd.