Het college van B&W van Gemert-Bakel verleent in principe medewerking aan een op 20 september 2021 namens de eigenaar van het perceel aan de Schutboomsestraat 20 in Milheeze ingediend verzoek voor herziening van het bestemmingsplan (of t.z.t. omgevingsplan) om er de bouw van één woning mogelijk te maken. Er staat nu een woonhuis met enkele bijgebouwen, waaronder een loods van ruim 300 m². De verzoeker wil deze loods slopen, dit gedeelte van het perceel afsplitsen en hierop een nieuwe woning bouwen.