Voor de gemeente Gemert-Bakel is het gebied Deel – Groene Steeg in Gemert aangemerkt als mogelijke locatie voor woningbouw. Op 16 december 2021 vestigde de gemeente op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) voorkeursrecht op acht percelen in het gebied. Eind 2022 is een proces gestart voor de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor het gebied. Deze ruimtelijke visie moet eind 2023 klaar zijn voor besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad. De ruimtelijke visie is een belangrijke voorwaarde voor de vervolgfasen.