Het college van B&W van Gemert-Bakel is akkoord met het ontwerpwijzigingsplan ‘Neerstraat 14, Bakel’ en brengt het in procedure. In het verleden was er een varkenshouderij. De agrarische bedrijfsvoering is beëindigd en de stallen zijn gesloopt. Met dit collegebesluit wordt beoogd de agrarische bedrijfsbestemming van het voormalig agrarisch bedrijf in de bestemming ‘Wonen’ te wijzigen voor het gebruik van de voormalige bedrijfswoning als burgerwoning, en de bestemming ‘Agrarisch’ voor het agrarisch gebruik van de gronden waarop voorheen de agrarische bedrijfsgebouwen stonden.