Het samenwerkingsverband van Omroep PeelRand, Omroep Meierij en DTV Oss-Bernheze heeft een subsidie van 250.000 euro gekregen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ). Met deze subsidieregeling en andere extra middelen, zoals trainingen en kwartiermakers, kunnen omroepen zich voorbereiden op de stelselwijziging welke is voorzien in 2025. De komende jaren krijgen lokale omroepen van de regering een belangrijkere rol bij het verzorgen van de lokale journalistiek. Geleidelijk worden de huidige circa 230 individuele omroepen omgevormd naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’.