Het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel stelde een uitgebreide inkoopstrategie voor het asfaltonderhoud voor 2023 vast en daarmee de aanbesteding om het werk op de markt te zetten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gemeentelijke asfaltwegen. Ook dit jaar zijn er een aantal wegen aan onderhoud toe. Deze zijn opgenomen in de Totaaltelling asfaltonderhoud 2023. Om dit werk op de
markt te kunnen brengen is een uitgebreide inkoopstrategie opgesteld.