De Stichting Howeko in Beek en Donk krijgt een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van 25.073 euro. In verband met stijging van de huisvestingskosten vraagt Howeko een verhoging van de subsidie. Howeko voerde in 2022 abonnementen in die voor extra inkomsten zorgen. De gemeente heeft besloten de subsidie voor het restant van 2022 eenmalig te verhogen met 5.000 euro, en de subsidie met ingang van 2023 structureel te verhogen met 10.000 euro per subsidiejaar. Aan de verhoging worden aanvullende voorwaarden en prestatieafspraken verbonden.