Het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord wordt door waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek heringericht. Dat doen zij binnen een aantal deelprojecten en onder de noemer ’t Gulden Land . Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt tot en met 20 mei ter inzage. Het plan en de tekeningen van het gebied zijn ook te raadplegen via aaenmaas.nl/guldenland. Woensdag 20 april wordt van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij RWZI, Bakelseweg 2 in Aarle-Rixtel.