De eigenaar van de Jodenpeeldreef 2a in De Rips vraagt de gemeente Gemert-Bakel om medewerking bij de herbestemming van het agrarisch bedrijf van varkens- naar akkerbouwbedrijf. Gevraagd wordt principetoestemming voor verkleining van het bestemmingsvlak van het agrarisch bedrijf; op het te vervallen deel zijn de varkensstallen al gesloopt. Na de beëindiging van de intensieve veehouderij komt er een akkerbouwbedrijf terug waarvoor een nieuwe loods wordt gebouwd. Het college van B&W verleent onder voorwaarden medewerking aan het verzoek.