De vestiging van Donkey Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang op de locatie Brouwersstraat in Beek en Donk wordt gesloten. Naar verwacht zal de sluiting in mei plaatsvinden. De huidige Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op die locatie verhuist naar het nieuwe pand aan het Wethouder Heinsbergenplein in die plaats. Medewerkers van Donkey en de ouders die het aangaat zijn over de plannen geïnformeerd.