NieuwsVideo

Provinciale Statenverkiezingen Laarbeek

Op woensdag 15 maart werden de verkiezingen gehouden van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant, van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas en voor een deel van Lieshout van Waterschap De Dommel. Het was druk in de stemlokalen van Laarbeek. Zo ook in Mariahout waar o.a. burgemeester Van der Meijden aanwezig was.

Camera: Jan Jansen; Joris van Bohemen

2023-03-10 Regionale Woondeal Zuidoost Brabant

Regionale Woondeal Zuidoost Brabant

Om het woningtekort terug te dringen tot een gezond evenwicht, wordt met het programma woningbouw nationaal ingezet op de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030. Voor Gemert-Bakel betekend dit 1270 en voor Laarbeek 735 nieuwe woningen. Dit ambitieuze plan werd donderdag 9 maart gepresenteerd in het provinciehuis. Wat betekend dit voor Laarbeek?

Camera: Ben van Riel