Het college van B&W van Gemert-Bakel heeft besloten de visie Proeftuin Elsendorp met het bijbehorende meerwaardeplan als onderdeel van de Structuurvisie en het gewijzigde bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden voor de raadsvergadering van 13 april. Het bestemmingsplan geeft een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied van Elsendorp. Ook worden er negen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.