Jos. Biemans

Jubilarissen bij Gemertse Watervrienden

Op donderdag 16 maart werd de 51e Algemene Ledenvergadering van Zwemvereniging Gemertse Watervrienden gehouden. In 2022 werden 319 zwemdiploma’s uitgereikt, van het Zwem-ABC tot aan Zwemvaardigheid, Survival, Snorkelen en Jeugdduiken. Veel activiteiten stonden in het teken van het 50-jarig jubileum. Traditiegetrouw werden de jubilarissen gehuldigd. Leny van Daalen-Gruijters en Stef den Hond zijn 25 jaar lid. Al 40 jaar lid zijn Francien van Hout – Habraken en Corrie Pennings. Een bijzondere vermelding kregen de leden Dina Verhoeven en Giel Biemans, die maar liefst 50 jaar lid zijn.

Ontwerpwijzigingsplan Neerstraat 14 in Bakel

Het college van B&W van Gemert-Bakel is akkoord met het ontwerpwijzigingsplan ‘Neerstraat 14, Bakel’ en brengt het in procedure. In het verleden was er een varkenshouderij. De agrarische bedrijfsvoering is beëindigd en de stallen zijn gesloopt. Met dit collegebesluit wordt beoogd de agrarische bedrijfsbestemming van het voormalig agrarisch bedrijf in de bestemming ‘Wonen’ te wijzigen voor het gebruik van de voormalige bedrijfswoning als burgerwoning, en de bestemming ‘Agrarisch’ voor het agrarisch gebruik van de gronden waarop voorheen de agrarische bedrijfsgebouwen stonden.

Aanwijzing gemeentelijke monumenten

Het college van B&W van Gemert-Bakel wees de panden Paashoefsedijk 32 en 34 in Gemert, Stippelberg 1 in De Rips en Dorpsstraat 33 in Bakel aan als gemeentelijk monument voor het completeren van het monumentendossier. Het gemeentearchief is een tijd bezig geweest met het completeren van het
(digitale) erfgoedregister. Ook is de gemeentelijke monumentenlijst opnieuw vastgesteld. Dat was noodzakelijk, omdat van een aantal monumenten het monumentendossier incompleet was en er niet met een actuele monumentenlijst werd gewerkt.

Bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp

Het college van B&W van Gemert-Bakel heeft besloten de visie Proeftuin Elsendorp met het bijbehorende meerwaardeplan als onderdeel van de Structuurvisie en het gewijzigde bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden voor de raadsvergadering van 13 april. Het bestemmingsplan geeft een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied van Elsendorp. Ook worden er negen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Auto verliest wiel op Beekse brug

Zaterdagavond raakte op de Beekse Brug aan de Gemertseweg in Beek en Donk de auto van een pizzabezorger uit Nuenen zijn voorwiel kwijt. Het wiel bleek daarna zoek; volgens de bestuurder was het in het kanaal gevallen. De gewaarschuwde politie zorgde dat er hulp kwam om de auto van de brug af te krijgen. Het is niet bekend hoe het kwam dat de auto een wiel verloor. Als stille getuigen lager er twee wielbouten op het wegdek.

Koninklijke onderscheiding voor Jos Verbruggen

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel reikte op 18 maart een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Jos Verbruggen uit Gemert. Dat gebeurde tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van zijn geliefde Postduivenvereniging Gemert. De heer Verbruggen is een gewaardeerde vrijwilliger die zich al meer dan 40 jaar inzet voor de Postduivenvereniging in Gemert, maar ook in de regio. Niet alleen als bestuurslid, maar ook als initiatiefnemer en beheerder van verenigingsgebouw de Driester is hij een echte verbinder.

Ontwikkeling Deel – Groene Steeg in Gemert

Voor de gemeente Gemert-Bakel is het gebied Deel – Groene Steeg in Gemert aangemerkt als mogelijke locatie voor woningbouw. Op 16 december 2021 vestigde de gemeente op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) voorkeursrecht op acht percelen in het gebied. Eind 2022 is een proces gestart voor de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor het gebied. Deze ruimtelijke visie moet eind 2023 klaar zijn voor besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad. De ruimtelijke visie is een belangrijke voorwaarde voor de vervolgfasen.

Opsteen team van de week WAC Gemert

Koploper Opsteen uit de derde klasse moest het opnemen tegen John Habraken Timmerwerken uit de onderste regionen van diezelfde klasse. Een makkie voor Opsteen, zou je vooraf zeggen, maar dat bleek niet het geval. Habraken Timmerwerken bleek zeker niet de mindere en de uiteindelijke puntendeling (het werd 4-4) was een juiste afspiegeling van deze enerverende wedstrijd. Toch lijkt het een kwestie van tijd vooraleer Opsteen het kampioenschap pakt.

Putdeksels losgetrokken in Beek en Donk

Vrijdagavond rond elf uur werden in De Wingerd in Beek en Donk een aantal putdeksels opengetrokken. De politie meldde op Instagram: “Door oplettende burgers ontvingen wij een melding van openstaande putdeksel en ontbrekende deksels in de omgeving van de Wilgenlaan. Wij hebben de deksels uit de putten gehaald en alles dichtgemaakt.” werd door oplettende buurtbewoners gewaarschuwd. Op camerabeelden is te zien dat iemand putdeksels lostrekt. Via een buurtapp waren de bewoners snel op de hoogte en konden schade en ongelukken worden voorkomen.

Inkoopstrategie asfaltonderhoud Gemert-Bakel

Het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel stelde een uitgebreide inkoopstrategie voor het asfaltonderhoud voor 2023 vast en daarmee de aanbesteding om het werk op de markt te zetten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gemeentelijke asfaltwegen. Ook dit jaar zijn er een aantal wegen aan onderhoud toe. Deze zijn opgenomen in de Totaaltelling asfaltonderhoud 2023. Om dit werk op de
markt te kunnen brengen is een uitgebreide inkoopstrategie opgesteld.