Ben van Riel

Voorlopige verkiezingsuitslag Laarbeek

Ook in Laarbeek blijkt uit de voorlopige uitslag van de verkiezingen dat de BBB met 2.762 de meeste stemmen behaalde. Tweede werd de VVD met 1.329 stemmen en het CDA is met 1.041 stemmen derde. Wel verloren de christendemocraten 13 procent ten opzichte van 2019. Andere grote verliezer is Forum voor Democratie dat nog maar 247 stemmen behaalde. Dat is zo’n 12 procent minder dan bij de vorige verkiezingen. Het opkomstpercentage woensdag was 59. Dat is 5 procent meer dan bij de provinciale verkiezingen in 2019.

Provinciale Statenverkiezingen Laarbeek

Op woensdag 15 maart werden de verkiezingen gehouden van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant, van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas en voor een deel van Lieshout van Waterschap De Dommel. Het was druk in de stemlokalen van Laarbeek. Zo ook in Mariahout waar o.a. burgemeester Van der Meijden aanwezig was.

Camera: Jan Jansen; Joris van Bohemen

Extra spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid

Vanaf 20 maart is er elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de huiskamer in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk een extra spreekuur van het Informatiepunt Digitale Overheid. Je kon daar al terecht op dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Vanaf 20 maart dus ook op maandagmiddag. In de huiskamer in Lieshout (Grotenhof 2) en de bibliotheek in Aarle-Rixtel (De Duivenakker 76) helpt een medewerker je verder met je vragen over digitale overheidszaken op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Aanbesteding beheer sporthal Molenbroek

Het college van B&W van Gemert-Bakel heeft besloten het beheer van sporthal Molenbroek in Gemert aan te besteden (met uitzondering van de werkzaamheden van de medewerker in eigen dienst). Komende tijd wordt een inkoopstrategie voorbereid voor een nieuwe overeenkomst c.q. nieuwe overeenkomsten per 1 augustus. Voor de periode 1 augustus tot en met 31 december wordt een extra benodigd bedrag van 25.600 euro voor het sporthalbeheer beschikbaar gesteld en voor 2024 en verder het structureel extra benodigde bedrag van 46.500 euro.

Opgave voor Laarbeek in Woondeal 735 woningen

Op 9 maart werd de Regionale Woondeal tussen Rijk, provincie en 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant ondertekend. Het Rijk wil vaart maken met de woningbouw en meer regie nemen voor een betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. De provincie Noord-Brabant heeft als doel om 130.600 woningen in de periode 2022 – 2030 te realiseren. Voor de
gemeente Laarbeek is de opgave minimaal 735 woningen. Meer realiseren mag, dan wordt het woningtekort sneller ingelopen, mits dit gebeurt op goede, ruimtelijk afgewogen en regionaal afgestemde locaties.

Streetwise op Bernadetteschool

Omdat het steeds drukker wordt in het verkeer en er steeds meer afleidingen zijn komt ANWB Streetwise naar basisschool Bernadette in Mariahout. Dat gebeurt op woensdag 8 maart. Streetwise is een praktisch en leerzaam verkeersprogramma voor alle leerlingen. Door professionele instructeurs worden verkeerstrainingen op maat gegeven. Dat gebeurt met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours. De Bernadettestraat zal tussen de huisnummers 18 en 32 zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers van 08.00 – 13.00 uur.

Omroep PeelRand kan verder professionaliseren

Het samenwerkingsverband van Omroep PeelRand, Omroep Meierij en DTV Oss-Bernheze heeft een subsidie van 250.000 euro gekregen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ). Met deze subsidieregeling en andere extra middelen, zoals trainingen en kwartiermakers, kunnen omroepen zich voorbereiden op de stelselwijziging welke is voorzien in 2025. De komende jaren krijgen lokale omroepen van de regering een belangrijkere rol bij het verzorgen van de lokale journalistiek. Geleidelijk worden de huidige circa 230 individuele omroepen omgevormd naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’.

Inzamelingsactie voor Oekraïne in Keldonk

Olena is van Oekraïense afkomst en woont al zes jaar in Nederland en momenteel in Keldonk. In het gebied waar zij vandaan komt hebben de inwoners veel te lijden onder het oorlogsgeweld. Zij startte een inzamelingsactie voor de mensen daar of voor diegene die gevlucht zijn. Inwoners uit Keldonk konden zaterdag 5 februari spullen afgeven in de oude school waar Olena het met dank in ontvangst nam.

Bron: Keldonks Journaal