Het college van B&W van Gemert-Bakel wees de panden Paashoefsedijk 32 en 34 in Gemert, Stippelberg 1 in De Rips en Dorpsstraat 33 in Bakel aan als gemeentelijk monument voor het completeren van het monumentendossier. Het gemeentearchief is een tijd bezig geweest met het completeren van het
(digitale) erfgoedregister. Ook is de gemeentelijke monumentenlijst opnieuw vastgesteld. Dat was noodzakelijk, omdat van een aantal monumenten het monumentendossier incompleet was en er niet met een actuele monumentenlijst werd gewerkt.