Het college van B&W van Laarbeek zal een vergunning verlenen aan brouwerij De Gieterij, Bosscheweg 80A in Aarle-Rixtel. Het betreft het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor een kleinschalige bierbrouwerij. De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 2 september tot vrijdag 14 oktober ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Wie direct belang heeft bij dit besluit kan binnen zes weken schriftelijk een bezwaarschift indienen, gericht aan het college.