De verlichte tractoroptocht die maandag 16 januari, Blue Monday, vanaf 18.30 uur door de Laarbeekse boeren wordt gehouden, bestaat uit 25 verlichte tractoren. Deze rijden door de Laarbeekse kernen en daarbij wordt extra aandacht besteed aan de bewoners van de verzorgingshuizen en het zorgpersoneel om hen zo een extra lichtpuntje te brengen. De tocht wordt afgesloten op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. Daar staan de tractoren dan van 20.30 tot 21.30 uur opgesteld.