Maand: december 2022

Verpachting landbouwgrond

De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseerde pacht bij inschrijving aan. De inschrijftermijn loopt nog tot dinsdag 6 december 12.00 uur. De brochure met daarin een overzicht van de percelen, de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de pachtvoorwaarden staan op de site laarbeek.nl/pacht. Sinds 2020 is het verboden om glyfosaat te gebruiken op de gemeentelijke pachtgronden. Voor meer informatie hierover kan gebeld worden naar het team grondzaken bij de gemeente Laarbeek.

Afvalkalender Laarbeek 2023

In Laarbeek wordt vanaf volgend jaar de papieren afvalkalender niet meer huis aan huis bezorgd. Door het jaar heen verandert er soms iets in het ophaalschema waardoor de papieren versie niet altijd actueel is. De afvalkalender is te raadplegen via de app mijnblink.nl, via de site laarbeek.nl/afval en de site mijnblink.nl door het invoeren van de postcode. De papieren versie is ook af te halen bij het gemeentehuis en in de dorpshuizen.

Cursus Politiek Actief

Voor inwoners van Laarbeek die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek start de gemeente Laarbeek in januari een cursus Politiek Actief. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, elk met een ander thema. Naast theoretische kennis is er ook een training in debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. De data zijn dinsdag 17 en 24 januari en donderdag 2 en 9 februari. Belangstellenden kunnen mailen naar de griffier René van Heijnsbergen, rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl of bellen naar 06 – 53 71 32 03.